Interview with SEX-ED + by Dr. Dilana Schaafsma- You Tube

Interview by  Dr. Dilana Schaafsma • Associate Lector • Fontys Hogeschool Pedagogiek

In deze video interviewt Dilana Schaafsma van de stichting Maand van de Leuke Seks Magaly Pirotte van positivesexed.org over haar project waarin zij via vrijwilligers realistische afdrukken van vulva’s en penissen verzameld. Zij wil met het project een realistische beeld scheppen van geslachtsdelen. Vooralsnog bestaat er weinig variëteit in bestaande voorlichtingsmaterialen. De video’s en podcasts worden mogelijk gemaakt door de donaties van deelnemers. De stichting Maand van de Leuke Seks wordt gerund door onbetaalde vrijwilligers. Alle donaties gaan naar het organiseren van de activiteiten en het in de lucht houden van onze website. Wilt u in de toekomst meer van dit soort activiteiten willen zien en draagt u de stichting een warm hart toe, wilt u dan overwegen om een donatie te doen via https://www.geef.nl/nl/doel/stichting…

Source link

MENU